Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού, στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού, στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Μπαχτσεβανίδου, Ζωή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής. Για την δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται, η κατανόηση των απαιτήσεων μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλλά και του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογή χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαθέσιμα εργαλεία καθώς και σύγχρονες τεχνικές. Βασικό στοιχείο επίσης είναι, το λογισμικό αυτό να μπορεί να παραμετροποιηθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Επιπροσθέτως, το λογισμικό αυτό θα πρέπει να παρέχει κάποια εργαλεία αλλά και να δέχεται επιπλέον στοιχεία που θα του δίνουν πρόσθετες δυνατότητες. Τα λογισμικά μάθησης συναντώνται με πολλούς διαφορετικούς όρους. Οι όροι που συναντάμε στην βιβλιογραφία είναι Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LCMS), Περιβάλλον Κατευθυνόμενης Μάθησης (MLE), Σύστημα Υποστήριξης Μάθησης (LSS), Πλατφόρμα Εκπαίδευσης (LP). Στην παρούσα εργασία, για την κατασκευή της διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό λογισμικό Moodle. Σε αυτό προστέθηκαν επιπλέον εργαλεία που κρίθηκαν αναγκαία για μια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα, όπως η δυνατότητα του e-portfolio mahara και της τηλεδιάσκεψης που δεν υποστηρίζονται εξ’ αρχής από το Moodle και εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικά βιβλία που διαπραγματεύονται το αντικείμενο της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.