Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού, στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού, στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Μπαχτσεβανίδου, Ζωή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής. Για την δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται, η κατανόηση των απαιτήσεων μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλλά και του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογή χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαθέσιμα εργαλεία καθώς και σύγχρονες τεχνικές. Βασικό στοιχείο επίσης είναι, το λογισμικό αυτό να μπορεί να παραμετροποιηθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Επιπροσθέτως, το λογισμικό αυτό θα πρέπει να παρέχει κάποια εργαλεία αλλά και να δέχεται επιπλέον στοιχεία που θα του δίνουν πρόσθετες δυνατότητες. Τα λογισμικά μάθησης συναντώνται με πολλούς διαφορετικούς όρους. Οι όροι που συναντάμε στην βιβλιογραφία είναι Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LCMS), Περιβάλλον Κατευθυνόμενης Μάθησης (MLE), Σύστημα Υποστήριξης Μάθησης (LSS), Πλατφόρμα Εκπαίδευσης (LP). Στην παρούσα εργασία, για την κατασκευή της διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό λογισμικό Moodle. Σε αυτό προστέθηκαν επιπλέον εργαλεία που κρίθηκαν αναγκαία για μια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα, όπως η δυνατότητα του e-portfolio mahara και της τηλεδιάσκεψης που δεν υποστηρίζονται εξ’ αρχής από το Moodle και εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικά βιβλία που διαπραγματεύονται το αντικείμενο της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)