Ο σημερινός ρόλος των στερεότυπων στη διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο σημερινός ρόλος των στερεότυπων στη διαφήμιση

Τσιγάρα, Όλγα

Στόχος της παρούσας εργασίας, με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο των διαφημίσεων και των στερεοτύπων όπως αναλύθηκε στην εργασία, είναι να εξηγηθεί ο τρόπος που επιδρούν τα στερεότυπα μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων στους δέκτες του μηνύματος. Για να επιτευχθεί ο στόχος της πτυχιακής και να γίνει σαφής ο ρόλος των στερεοτύπων στην διαφήμιση, αρχικά αναφέρονται κάποιοι ορισμοί του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επικοινωνίας στην διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης μέσω των οποίων προβάλλονται τα διαφημιστικά μηνύματα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα στερεότυπα με ορισμούς και πληροφορίες που αφορούν της λειτουργίες των στερεοτύπων, τη διαμόρφωσή τους και τους λόγους επικράτησης τους στην κοινωνία. Παρακάτω αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί και συνδυάζεται το διαφημιστικό μήνυμα, με τα στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία. Με βάση τη θεωρία, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι διαφημιστικές εταιρίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα στερεότυπα για να κάνουν τη διαφήμιση πιο αποτελεσματική και να έχει καταλυτική επιρροή στην διαμόρφωση στάσεων της κοινής γνώμης υπέρ ή κατά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Στο τέλος της εργασίας είναι το πρακτικό μέρος, όπου γίνεται μια δειγματοληψία διαφημιστικών μηνυμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.