Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας των Αλβανών μεταναστών πρώτης γενιάς κατά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα: εμπειρική έρευνα με συνέντευξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας των Αλβανών μεταναστών πρώτης γενιάς κατά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα: εμπειρική έρευνα με συνέντευξη

Zisi, Dhimiter

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας μικρής κλίμακας έρευνας επισκόπησης αναφορικά με τις στρατηγικές προσαρμογής και επικοινωνίας Αλβανών μεταναστών πρώτης γενιάς που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά. Ειδικότερα, εξετάζονται οι συνθήκες εισόδου τους στη χώρα, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν τον πρώτο καιρό όσον αφορά την επικοινωνία και την ανεύρεση εργασίας τους, τα άτομα που τους υποστήριξαν για να προσαρμοστούν εύκολα, ακόμα και οι πιο σημαντικές θετικές και αρνητικές εμπειρίες που είχαν τον πρώτο καιρό κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα. Θα αναφερθούμε ακόμα και στα πρώτα χρόνια ένταξής τους στην τοπική κοινωνία, την διαδικασία της νομιμοποίησής τους (άδεια παραμονής και απόκτηση ιθαγένειας) και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την έκδοση τους , επιπλέον οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στη ζωή και εργασία τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον, κ.ά. Όλα αυτά βέβαια προέκυψαν ύστερα από μέθοδο της έρευνας - κοινωνική έρευνα με συνεντεύξεις βάθους από ειδικό ερευνητή - σε δείγμα των 61 ατόμων. Εν κατακλείδι, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι προτάσεις ως προς την πολιτεία και άλλους φορείς που θα διευκολύνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.