Τα κίνητρα κατανάλωσης των νέων καταναλωτών στην Ελλάδα: η περίπτωση της LACTA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τα κίνητρα κατανάλωσης των νέων καταναλωτών στην Ελλάδα: η περίπτωση της LACTA

Μαρτζακλή, Αθανασία- Πούλια
Χρυσοπούλου, Έρση

Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μία έρευνα σχετικά με τα κίνητρα κατανάλωσης των νέων καταναλωτών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα καταναλωτικά κίνητρα βάση των οποίων ο νέοι προτιμούν να καταναλώνουν τη σοκολάτα Lacta. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην ιστορία της Lacta αλλά κυρίως στα μηνύματα και στον τρόπο με τον οποίο τα επικοινωνεί στο καταναλωτικό κοινό της. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι σημαντικότεροι ηδονικοί αλλά και χρηστικοί λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές προτιμούν τόσο να πηγαίνουν για ψώνια όσο και να καταναλώνουν σοκολάτα Lacta.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.