Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου: το παράδειγμα του joomla: περίπτωση της έντυπης πληροφόρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου: το παράδειγμα του joomla: περίπτωση της έντυπης πληροφόρησης

Σφέτκου, Βασιλική
Στεφανίδου, Αλεξάνδρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα με το παράδειγμα του Joomla. Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και τις δυνατότητες τους. Επίσης, θα μάθουμε τι είναι το Joomla, πως το διαχειριζόμαστε και πως το εγκαθιστούμε. Θα αναλύσουμε πως ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διαδίκτυο στην περίπτωση της έντυπης πληροφόρησης. Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της έντυπης πληροφόρησης, χρησιμοποιούν δυναμικές υπηρεσίες του Web για την προώθηση – πώληση των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα τα δυναμικά μοντέλα διαχείρισης της πληροφορίας όπως το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (cms) Joomla. Καθώς, και κατά πόσο οι δυναμικές αυτές υπηρεσίες, με τη στρατηγική τους χρήση, παρέχουν τη δυνατότητα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της έντυπης πληροφόρησης, να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου που δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογία.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.