Συγκριτική μελέτη των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) επιπέδου μεταφοράς (OSI transport layer) και υλοποίηση προσομοίωσης SSL VPN

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγκριτική μελέτη των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) επιπέδου μεταφοράς (OSI transport layer) και υλοποίηση προσομοίωσης SSL VPN

Μπίντας, Βασίλειος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας τα ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (VPN) επιπέδου μεταφοράς και κάνει αναφορά στα διάφορα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα τους. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των VPN επιπέδου μεταφοράς όπως είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν, η αρχιτεκτονική τους, η λειτουργία και διαχείριση τους, τα είδη των επιθέσεων που μπορούν να αντέξουν αλλά και οι αδυναμίες τους, κλπ. Έμφαση δίνεται στο ζήτημα της ασφάλειας σε αυτό το επίπεδο και για τον λόγο αυτό αναλυτικά παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο επίπεδο μεταφοράς ενός VPN δικτύου όπως είναι το SSL, το SSH και το πρωτόκολλο SOCKS. Τέλος η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής προσομοίωσης ενός SSL VPN με λογισμικό ανοικτού κώδικα και πιο συγκεκριμένα με το πρόγραμμα Adito VPN.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.