Η επίδραση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών των νέων καταναλωτών στην αποδοτικότητα των προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επίδραση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών των νέων καταναλωτών στην αποδοτικότητα των προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων

Καρτεράκη, Ειρήνη-Ελισάβετ

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τα ψυχογραφικά του χαρακτηριστικά (psychographic characteristics) και την τάση του να επηρεάζεται από τις προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων (deal proneness). Για τη διερεύνηση του βασικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 392 ερωτηθέντες. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 17.0. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή όπως η σημασία που δίνει στην ποιότητα, η τάση του να δοκιμάζει νέα προϊόντα, οι αντιλήψεις του ως προς τους οικονομικούς του περιορισμούς, ο παρορμητισμός του και η αυτοπεποίθηση του επηρεάζουν την πρόθεση του να δέχεται και να χρησιμοποιεί προωθητικές ενέργειες όπως κουπόνια, δώρα τύπου 1+1, προωθητικά φυλλάδια καταστημάτων, εκπτώσεις, διάφορα δώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προώθηση πωλήσεων
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.