Συμπίεση και ταχεία επιλεκτική αποσυμπιέση 2Δ και 3Δ ψηφιογραφικών δομών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμπίεση και ταχεία επιλεκτική αποσυμπιέση 2Δ και 3Δ ψηφιογραφικών δομών

Ζορζομίκος, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή έχει σαν θέμα της, την συμπίεση και την τυχαία επιλεκτική αποσυμπίεση 2Δ και 3 Δ ψηφιογραφικών δομών. Εμείς στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε κατά κόρον ιατρικής φύσεως δεδομένα (από ανθρώπους και φάλαινες) οπότε όπως είναι φυσικό μιλάμε για μη-απωλεστική μέθοδο συμπίεσης (τα δεδομένα μετά την συμπίεση είναι τα ιδία με τα δεδομένα πριν την συμπίεση). Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε τον RLE αλγόριθμο με τις διάφορες παραλλαγές του: RLE 7, RLE 8, RLE 16. Προτιμήσαμε τον συγκεκριμένο αλγόριθμο γιατί ξέραμε εκ των υστέρων πως τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε θα είναι σε δυαδική μορφή και έτσι αυτός ο αλγόριθμος θα πετύχαινε σχετικά μεγάλη συμπίεση. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι αλγόριθμοι που θα μπορούσαμε να μελετήσουμε όπως ο Huffman ή ακόμα και οι αλγόριθμοι LZW (Lempel - Zin - Welch) οι οποίοι όμως είναι πιο δύσκολοι στην υλοποίηση τους και στα συγκεκριμένα δεδομένα δεν θα πετύχαιναν την συμπίεση που πετύχαμε με τον RLE.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.