Η διεθνή αγορά τουριστικών υπηρεσιών και οι στρατηγικές πολιτικές προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η διεθνή αγορά τουριστικών υπηρεσιών και οι στρατηγικές πολιτικές προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα.

Λάλου, Γεωργία
Γκάτζου, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζεται στον τουρισμό. Στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει και να αξιολογήσει τη σημασία του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα, τις στρατηγικές προσέλκυσης των τουριστών στην Ελλάδα καθώς επίσης, και της διεθνής αγοράς τουριστικών υπηρεσιών.Το πρώτο κεφάλαιο, εστιάζεται στις τάσεις του διεθνούς τουρισμού και στις επιδόσεις της Ελλάδας. Επίσης δίνονται τα στοιχειά, μεγέθη για τον Ελληνικό τουρισμό καθώς και για τις ανταγωνιστικές χώρες. Το δεύτερο κεφάλαιο, επικεντρώνεται στις στρατηγικές προσέλκυσης και ανάπτυξης των τουριστών στην Ελλάδα, καθώς και στους στρατηγικούς στόχους ανά χωρά. Ακόμα αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας στην τουριστική αγορά και επίσης, η προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Το τρίτο κεφάλαιο, ασχολείται με τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη δηλαδή( εγκαταστάσεις, αξιοθέατα), καθώς επίσης και με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Τέλος, παρουσιάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο μάρκετινγκ το οποίο αναλύει το προϊόν, τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές, τις ευκαιρίες και τους στόχους οι οποίοι αποτελούν τη βάση ώστε να υλοποιηθεί σωστά το πλάνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής αγορά
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.