Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση σε διαδραστικό περιβάλλον: ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής τάξης για το τμήμα πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση σε διαδραστικό περιβάλλον: ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής τάξης για το τμήμα πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Α.

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια να εξηγηθεί η σημαντικότητα της τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι δυνατότητες διάδρασης με την χρήση εφαρμογών πολυμέσων στην καθημερινή ακαδημαϊκή πρακτική. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη για το αντικείμενο της τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναλύεται ο ρόλος της, οι κατηγορίες της, οι τρέχουσες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα αυτής. Στη δεύτερη θεματική ενότητα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα στάδια ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής. Γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για τις φάσεις του σχεδιασμού, της ανάλυσης, της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης του έργου. Στην τρίτη θεματική ενότητα περιγράφεται η ανάπτυξη του λογισμικού πολυμέσων που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την αλληλεπίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.