Ενέργειες προώθησης της Ελλάδας: η περίπτωση της Ουκρανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενέργειες προώθησης της Ελλάδας: η περίπτωση της Ουκρανίας

Καμπουρίδου, Νικολέτα

Σκοπός λοιπόν της εν λόγω μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών στοιχείων του τουριστικού μάρκετινγκ και οι μέθοδοι προώθησης της Ελλάδας στις χώρες του εξωτερικού. Αναλυτικότερα, στοχεύουμε στο να προσεγγίσουμε την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει ο τουρισμός στην χώρα μας, τις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν οι επιχειρηματίες στα τουριστικά μέρη. Γενικότερα, στόχος της έρευνας μας είναι η ανάλυση της γενικότερης προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σχετικές προβλέψεις για το μέλλον του τουρισμού στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.