Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της Word-of-Mouth επικοινωνίας, αναφορικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ελλάδας και Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της Word-of-Mouth επικοινωνίας, αναφορικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ελλάδας και Κύπρου

Λίγκα, Παρασκευή

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη της Word-of-Mouth επικοινωνίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι επιμέρους στόχοι της είναι η διερεύνηση: του βαθμού WOM αναζήτησης πριν την επιλογή της υπηρεσίας, της επίδρασης WOM επικοινωνίας, της WOM μετάδοσης, της στάσης και της ανάμιξης τόσο των Ελλήνων όσο και των Κύπριων καταναλωτών. Καθώς και η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με την WOM αναζήτηση, την WOM επίδραση, τη στάση και ανάμιξη των καταναλωτών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των καταναλωτών Ελλάδας και Κύπρου ως προς WOM την αναζήτηση, τη WOM επίδραση, τη WOM μετάδοση, τη στάση και την ανάμιξη με την υπηρεσία. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε online με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα εντόπισε πως οι Κύπριοι καταναλωτές αναζητούν περισσότερες συμβουλές και από περισσότερα άτομα συγκριτικά με τους Έλληνες καταναλωτές. Επηρεάζονται περισσότερο από τις WOM συμβουλές συγκριτικά με τους Έλληνες καταναλωτές. Επίσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάμιξη και έχουν θετικότερη στάση για την υπηρεσία, οι καταναλωτές της Κύπρου σε σχέση με την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές της Ελλάδας μεταδίδουν σε περισσότερα άτομα WOM συμβουλές σε σχέση με τους καταναλωτές της Κύπρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.