Συγκριτική μελέτη των IP/MPLS εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) επιπέδου Δικτύου (OSI Layer-3) και επιπέδου ζεύξης δεδομένων (OSI layer-2)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συγκριτική μελέτη των IP/MPLS εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) επιπέδου Δικτύου (OSI Layer-3) και επιπέδου ζεύξης δεδομένων (OSI layer-2)

Νατσούλης, Βασίλειος

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την παρουσίαση των Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks – VPNs) και των τεχνολογιών που εμπλέκονται σε αυτόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία MPLS η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες για τη σχεδίαση και υλοποίηση VPNs. Επίσης στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη των επιμέρους τεχνολογιών υλοποίησης MPLS VPN επιπέδου 2 (Data Link Layer) και MPLS VPN επιπέδου 3 (Network Layer) του μοντέλου αναφοράς ανοικτών συστημάτων OSI, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας υλοποίησης. Παράλληλα παρουσιάζεται μια σύντομη μελέτη περίπτωσης εφαρμογής των τεχνολογιών layer 2 και layer 3 MPLS VPNs στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη και υλοποίηση προσομοίωσης MPLS VPN μέσω του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSimMPLS).

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.