Πολιτική επικοινωνία και διαδίκτυο: ο τρόπος χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείο πολιτικής εκστρατείας: (μελέτη δυο περιπτώσεων)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πολιτική επικοινωνία και διαδίκτυο: ο τρόπος χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείο πολιτικής εκστρατείας: (μελέτη δυο περιπτώσεων)

Βαγγελάτος, Χρυσόστομος
Βάλαρης, Μιχαήλ

Η παρούσα εργασία είναι µια συστηµατική προσέγγιση του θέµατος, οργανωµένη στην βάση της εξέτασης των θεµελιωδών ερωτηµάτων που προκύπτουν από την ευρεία χρήση του µέσου στην πολιτική επικοινωνία. Μερικά από τα ερωτήµατα που παρουσιάζονται στην εργασία είναι και τα εξής: Σε ποια σηµεία διαφοροποιείται το Ίντερνετ από τα κλασσικά µέσα όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία; Ποιος είναι ο βαθµός αξιοπιστίας του Ίντερνετ, ως µέσου πολιτικής επικοινωνίας; Σε ποιο βαθµό και µε ποιόν τρόπο επαναπροσδιορίζει η χρήση του Ίντερνετ την εικόνα του σύγχρονου πολιτικού; Για τη διερεύνηση καταρτίσθηκαν ερωτηματολόγια και διεξήχθη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα έγινε η μελέτη των ιστοσελίδων δύο Ελληνίδων Πολιτικών, της Άννας Διαμαντοπούλου και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στη συνέχεια με τη χρήση ερωτηματολογίων έγινε σύγκριση και αξιολόγηση των δύο ιστοσελίδων. Η μέθοδος δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν αυτή της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ακολούθησε η συγκριτική ανάγνωσή τους. Μέσα από τη διερεύνηση αυτή προκύπτει ότι έχει αναγνωριστεί ο ρόλος του Διαδικτύου στην Πολιτική Επικοινωνία, έχει ενταχθεί στην πολιτική τους εικόνα και αποτελεί μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες. Τα συμπεράσματα της αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο εν λόγω αντικείμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.