Διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων σε εργαστήριο ελέγχου ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων σε εργαστήριο ελέγχου ποιότητας

Τοκατλίδης, Γεώργιος

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής διατριβής είναι «Η διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων σε εργαστήριο ποιότητας ελέγχου χαλβά». Το θέμα αποτελεί ένα σύγχρονο ζήτημα, διότι ο ανταγωνισμός των προϊόντων στην αγορά σήμερα είναι πλέον πολύ μεγάλος και η διασφάλιση της ποιότητας επιβεβλημένη. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ποιότητας με ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να διασαφηνιστεί ο όρος στην παραγωγική διαδικασία στις μέρες μας. Στο Δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για τη σημαντικότητα των μετρήσεων στη ζωή μας και παρατίθενται κάποιοι ορισμοί που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση των μετρήσεων, την αξιοπιστία του αποτελέσματος, τα τυχόν σφάλματα των μετρητικών οργάνων και τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις μετρήσεις. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι διακρίβωσης σε ένα εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, ο απαραίτητος εξοπλισμός του, η συχνότητα της διακρίβωσης αλλά και το ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διακρίβωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η σημαντικότητα της οργάνωσης ενός εργαστηρίου και περιγράφεται το ISO 17025 που έχει να κάνει με την διαπίστευση των εργαστηρίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εργοστάσια - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.