Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποκατάσταση τοπίου της Εγνατίας οδού στο τμήμα Καβάλας - Κομοτηνής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποκατάσταση τοπίου της Εγνατίας οδού στο τμήμα Καβάλας - Κομοτηνής

Παντελίδου, Δάφνη
Μανώλη, Ακυλίνα

Ο θεσμός των μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προληπτικού σχεδιασμού περιβαλλοντικής πολιτικής. Η προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων δεν γίνεται μόνο από την οπτική της ρύπανσης, αλλά και από την οπτική της οικολογικής ισορροπίας σ’ όλους τους τομείς του περιβάλλοντος (φυσικού - βιολογικού & ανθρωπογενούς). Αντίστοιχα, δεν είναι μόνο οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν, αλλά και οι έμμεσες, οι δευτερογενείς και οι μακροπρόθεσμες. Απαραίτητη για την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να προηγείται της κατασκευής του σχετικού έργου και έχει ως στόχο την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποσκοπεί: Στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών και περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και των πιο πιθανών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου, καθώς και την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του έργου αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.