Συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας

Πρίφτης, Μιχαήλ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ξεκινά δίνοντας στην εισαγωγή τον ορισμό της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις βασικές αρχές που είναι αναγκαίες για την ύπαρξη προγραμμάτων Ολικής Ποιότητας. Στο κυρίως μέρος υπάρχουν δύο ενότητες. Η μία αναλύει τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές Διασφάλισης Ποιότητας, όπου στην αρχή μετά από μία μικρή ιστορική αναδρομή παρουσιάζονται οι τύποι των Διεθνών Προτύπων ISO. Στο δεύτερο μέρος της πρώτης ενότητας περιγράφεται το νέο πρότυπο ISO 9001 του 2000 αναλύοντας γιατί αυτό είναι καλύτερα δομημένο από το προηγούμενο και είναι κατάλληλο για κάθε είδους οργανισμό ή βιομηχανία δίνοντας επίσης υπό μορφή πινάκων όλες τις διαδικασίες του. Στη δεύτερη ενότητα βλέπουμε ένα Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας μιας κατασκευαστικής Εταιρείας και μερικές διαδικασίες αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
ISO standards

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.