Τραπεζικό μάρκετινγκ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2005 (EL)
Τραπεζικό μάρκετινγκ

Καδέτση, Θεοχαρά

Αρχικά η εργασία, διαπραγματεύεται βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ απαραίτητες για τα θέματα που αναπτύσσονται στη συνέχεια. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εξαιτίας του οξύτατου ανταγωνισμού που επικρατεί στον τομέα αυτό. Το κύριο και σημαντικότερο μέρος της εργασίας περιγράφει την έννοια της αγοράς και την τμηματοποίηση της, καθώς και το Μίγμα Μάρκετινγκ. Τέλος αναφέρεται η συμπεριφορά του σωστού Μάρκετερ και παρουσιάζεται το σωστό μοντέλο επαφής Μάρκετερ - πελάτη, που δίνει λύσεις στα προβλήματα που επικρατούν όσο αφορά την λειτουργία των τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.