Η ιστορία της διαφήμισης στη Ελλάδα από τη δεκαετία 1980 ως σήμερα και η συμβολή της διαφήμισης στην επικοινωνιακή δυναμική και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ιστορία της διαφήμισης στη Ελλάδα από τη δεκαετία 1980 ως σήμερα και η συμβολή της διαφήμισης στην επικοινωνιακή δυναμική και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα

Τερζοπούλου, Δήμητρα

Η εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια περιλαμβάνοντας τη βιβλιογραφία και τα περιεχόμενα των κεφαλαίων. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί μια προσέγγιση στον καθορισμό της έννοιας της διαφήμισης , τα είδη της διαφήμισης, ο ρόλος και η σημασία της καθώς αναπτύσσεται η έννοια, η φιλοσοφία και το περιβάλλον του Μάρκετινγκ. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την ιστορία της διαφήμισης , δημιουργώντας ένα πλαίσιο για μια περισσότερο λεπτομερή ανάλυση της διαφήμισης τα τελευταία 20 χρόνια. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η επικοινωνιακή δυναμική της διαφήμισης καθώς και η συμβολή της στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.