Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Βιομηχανικό μάρκετινγκ

Ζήγρα, Δήμητρα

Το Βιομηχανικό Marketing αποτελεί βασικό συστατικό για την σωστή ανάπτυξη μιας επιχείρησης καθώς κανένα σχεδόν προϊόν ή υπηρεσία δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να διατεθεί σήμερα, χωρίς τη συμβολή του Marketing. Aυτό το συμπέρασμα βγαίνει ανεπιφύλακτα κατόπιν της ανάλυσης που έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό την εκπόνηση της παραπάνω εργασίας. Για την βέλτιστη εφαρμογή του Marketing χρειάζεται πρώτα απο όλα να αναγνωρισθούν τα χαρακτηριστικά της αγοράς που κινείται η κάθε επιχείρηση. Ο marketer οφείλει να επισημάνει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της αγοράς στην επιχείρηση με στόχο την περαιτέρω συνέχιση της εφαρμογής του marketing.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική πολιτική
Μάρκετινγκ
Βιομηχανικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.