Η χρησιμοποίηση των ενζύμων στη διατροφή των μηρυκαστικών ζώων = Use of enzymes in ruminant feeding

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρησιμοποίηση των ενζύμων στη διατροφή των μηρυκαστικών ζώων = Use of enzymes in ruminant feeding

Κουτζαμποικίδης, Μάριος-Παύλος

Η χρησιµοποίηση των ενζύµων ως προσθετικών στις ζωοτροφές βασίζεται στο γεγονός ότι αφενός μεν τα νεαρής ηλικίας αγροτικά ζώα εμφανίζουν ανώριμο ενζυμικό και πεπτικό σύστημα σε σύγκριση με τα ενήλικα και αφετέρου ότι, η ενζυμική ικανότητα όλων των αγροτικών ζώων έχει ως βάση τη συνδυασμένη δράση των διαθέσιμων ενζύμων (πεπτικών και μικροβιακών) που ενδημούν στο πεπτικό τους σύστημα. Η χορήγηση εξωγενών ενζύμων έχει ως στόχο τη βελτίωση της πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών της τροφής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηρυκαστικά ζώα
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.