Στρατολόγηση προσωπικού επιχειρήσεων παροχής, χρηματοοικονομικών προϊόντων: παραδείγματα επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Στρατολόγηση προσωπικού επιχειρήσεων παροχής, χρηματοοικονομικών προϊόντων: παραδείγματα επιχειρήσεων

Παρθένη, Αικατερίνη

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στη λειτουργία της στρατολόγησης προσωπικού, ως μέρος της ευρύτερης λειτουργίας της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Βασικός στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στα πλαίσια της σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυτή, και την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου. Ειδική αναφορά θα γίνει στη λειτουργία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και τις διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού που αυτές ακολουθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Προσωπικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.