Βελτιστοποίηση διαχείρισης τεχνικού έργου με χρήση λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βελτιστοποίηση διαχείρισης τεχνικού έργου με χρήση λογισμικού

Μαθιουδάτης, Τίτος
Χαντζιάρα, Ελένη-Άννα
Μπλάτζου, Φωτεινή

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην διαχείριση έργων. Ο αναγνώστης μυείται στην διαχείριση του σκοπού, του χρόνου, του κόστους, της ποιότητας, των ανθρώπινων πόρων, των επικοινωνιών και των κινδύνων ενός έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση στην συστημική ανάλυση του προβλήματος, προσπαθώντας να αρθεί η απόκλιση μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης της ελλιπούς διαχείρισης τεχνικών έργων και της επιθυμητής κατάστασης της ορθής και αποδοτικής διαχείρισης. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματώνεται μια ενδελεχής εμβάθυνση στα κύρια μέρη του έργου. Με αρωγό την χρήση του προγράμματος Primavera Project Planer, γίνεται η διαχείριση του οικοδομικού έργου. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνικές εκτίμησης και διαχείρισης έργων. Επεξηγούνται οι αρχές διαχείρισης κινδύνου, η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo και η διαχείριση της αβεβαιότητας με την χρήση τριών σημείων. Τέλος πραγματώνεται μια εφαρμογή στο υπό μελέτη οικοδομικό έργο αναλύοντας τον κίνδυνο για το συνολικό κόστος και τη συνολική διάρκεια του.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.