Τοξικοί και αέριοι ρύποι σε αστική και βιομηχανική περιοχή (ΡΑΗ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τοξικοί και αέριοι ρύποι σε αστική και βιομηχανική περιοχή (ΡΑΗ)

Νικητίδου, Ευδοκία

Οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως πολυπυρηνικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες ρύπων του περιβάλλοντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ιδιότητες. Η ρύπανση του περιβάλλοντος με ΡΑΗ προκαλείται τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς πηγές. Οι κυριότερες φυσικές πηγές είναι οι πυρκαγιές των δασών και διάφορα γεωλογικά φαινόμενα. Ακόμη, ελάχιστες ποσότητες ΡΑΗ παράγονται από φυτά, βακτήρια, άλγη και άλλους μικροοργανισμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.