Παραγωγή και μάρκετινγκ του οίνου στη χώρα μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παραγωγή και μάρκετινγκ του οίνου στη χώρα μας

Κάλφα, Κυριακή

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη ο σκοπός είναι να παρουσιάσει την παραγωγή και το μάρκετινγκ του Eλληνικού οίνου. Ως επιμέρους στόχος ορίζεται ,όλη η παρουσίαση του κλάδου , αναλυτικά ,σε ότι αφορά τον οίνο διαχρονικά, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση, βασισμένη στην μεθοδολογία που αναφέρθηκε πιο πάνω. Βρέθηκαν μελέτες μέσα από έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, άρθρα από περιοδικά που μελετήθηκαν ,συνδυάστηκαν και παρήγαγαν το υλικό για την παρούσα εργασία με σκοπό να υπάρξει αντικειμενική και ολοκληρωμένη εργασία πάνω στο θέμα της πτυχιακής μελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο ,γίνεται μια αναφορά για τον οίνο από τα χρόνια της αρχαιότητας , την καταγωγή του , τις χρήσεις του ,τον ρόλο που έχει στη ζωή μας. Ακόμη γίνεται μια γνωριμία με τα προϊόντα του κλάδου , τις κατηγορίες, τους τύπους, τις ποικιλίες, τις περιοχές καλλιέργειας στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Οίνος και οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.