Περιβάλλον και μεταλλευτική δραστηριότητα στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιβάλλον και μεταλλευτική δραστηριότητα στο διαδίκτυο

Νικολάου, Λουκάς
Δημόπουλος, Νικόλαος

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν όσο περισσότερες πληροφορίες ήταν δυνατόν, από όλες τις πλευρές, για να υπάρχει μία σφαιρική και αντικειμενική καταγραφή των πληροφοριών που απαντώνται. Εξετάστηκαν μεταλλευτικές εταιρίες, διεθνείς οργανισμοί, μεταλλευτικοί σύνδεσμοι χωρών, περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ιστοσελίδες κατοίκων περιοχών με γειτνίαση προς μεταλλευτικές δραστηριότητες. Από τις μεταλλευτικές εταιρίες εξετάστηκαν τόσο οι μεγαλύτερες παγκοσμίως ως προς τη σχέση μεταλλείου - περιβάλλοντος όσο και άλλες εταιρίες μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς και από όσο το δυνατόν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Παγκοσμίως, υπάρχουν χιλιάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι περισσότερες όμως ασχολούνται κυρίως με θέματα που άπτονται του τοπικού ενδιαφέροντος και συνόλου. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες και με παγκόσμια εμβέλεια οργανώσεις (WWF, Greenpeace, FoE κ.ά.) ασχολούνται με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η σχέση της μεταλλευτικής με το περιβάλλον είναι ένα από αυτά και δίνουν σημαντική βαρύτητα στην άμβλυνση των επιπτώσεων. Από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές υπάρχει μία συμφωνία ότι τα υπάρχοντα προβλήματα οφείλονται σε πρακτικές και εκμεταλλεύσεις παλαιοτέρων ετών, κατά την διάρκεια των οποίων η περιβαλλοντική συνείδηση ήταν ανύπαρκτη ή ελάχιστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Μεταλλεία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.