Το σύστημα εμπορίας εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και άλλα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το σύστημα εμπορίας εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και άλλα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου

Ψωμά, Δέσποινα
Παλαπίτα, Μαρία

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσικά εμφανιζόμενη διαδικασία που ενισχύσεις στη θέρμανση της γήινων επιφάνειας και της ατμόσφαιρας. Προκύπτει από το γεγονός ότι ορισμένα ατμοσφαιρικά αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ο υδρατμός, και το μεθάνιο, είναι σε θέση να αλλάξουν την ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη με να απορροφήσουν τη μακρών κυμάτων ακτινοβολία εκπεμπόμενη από τη γήινη επιφάνεια. Χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη πιθανώς δεν θα υπήρχε δεδομένου ότι η μέση θερμοκρασία της γης θα ήταν ένα ψυχρό -18° Κέλσιος, παρά το παρόν 15° Κέλσιος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.