Το υπόδειγμα της αγοράς: C.A.P.M.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το υπόδειγμα της αγοράς: C.A.P.M.

Στρίμπα, Ασημίνα

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη σε έννοιες όπως αυτή του χαρτοφυλακίου και της αποτελεσματικής διαχείρισής του, της αποτελεσματικής αγοράς, του επενδυτικού κινδύνου και της προσδοκώμενης απόδοσης μας μετοχής. Αφού αφομοιωθούν αυτές οι έννοιες προχωρούμε στην θεωρία του χαρτοφυλακίου επικεντρώνοντας στην έννοια της διαφοροποίησης του κινδύνου. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των μοντέλων του Markowitz και του Sharpe καθώς και της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (CML) και της Γραμμής Αγοράς Χρεογράφων (SML). Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε τη θεωρία του Μοντέλου Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών παραθέτοντας τις παραδοχές του μοντέλου, εξετάζοντας της εγκυρότητά του και αναφέροντας ορισμένες εμπειρικές έρευνες ξένων μελετητών. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσωπική εμπειρική έρευνα που έγινε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιλέγοντας πέντε εταιρίες πέντε διαφορετικών κλάδων στην οποία εξετάζουμε την υπόθεση αν υπάρχει ακριβής γραμμική θετική σχέση μεταξύ συστηματικού κινδύνου (συντελεστής βήτα) και προσδοκώμενης απόδοσης. Η έρευνα γίνεται με τη βοήθεια της απλής παλινδρόμησης εξετάζοντας τα t test, R2 την σημαντικότητα F.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτοφυλάκιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.