Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μίγμα μάρκετινγκ

Καπουσούζη, Βάγια

Το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για το Μίγμα Μάρκετινγκ. Το Μάρκετινγκ σήμερα αποτελεί μια συστηματική διαδικασία στα πλαίσια της επιχείρησης που κατευθύνει όλες τις ενέργειες της στον πελάτη. Η φιλοσοφία της επιχείρησης που αποδέχεται το Μάρκετινγκ είναι ότι το κέρδος επιτυγχάνεται μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και κατ’ επέκταση των αντικειμενικών στόχων της. Η εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη επιτυγχάνεται με το Μίγμα Μάρκετινγκ. Αντικειμενικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να μεταδώσει στον αναγνώστη τη χρησιμότητα του μίγματος μάρκετινγκ αναλύοντας τα τέσσερα στοιχεία που το αποτελούν. Μίγμα Μάρκετινγκ είναι ο κατάλληλος συνδυασμός σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση των τεσσάρων στοιχείων μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Το Μίγμα μάρκετινγκ είναι γνωστό και σαν 4P’S από τα αρχικά των στοιχείων που το αποτελούν στην Αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει: 1. Το προϊόν - product, 2. Την τιμή-price, 3. Τον τόπο-place, 4. Την προώθηση-promotion. Τα στοιχεία αυτά του μίγματος είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.