Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 14000: εφαρμογή των προτύπων στην εταιρία TECNO PLASTICA HELLAS A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 14000: εφαρμογή των προτύπων στην εταιρία TECNO PLASTICA HELLAS A.E.

Μαυρίδου, Άννα

Η γρήγορη ανάπτυξη των βιομηχανιών τροφίμων και οι διαρκώς αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για τρόφιμα με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά οδήγησαν στην αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των ελέγχων. Επίσης η ευαισθητοποίηση του κόσμου για το περιβάλλον οδήγησαν τις βιομηχανίες στη συμμόρφωση τους με τους νόμους. Στα πλαίσια αυτά, ο αρχικός εμπειρικός και χωρίς κάποια συγκεκριμένη συχνότητα έλεγχος του τελικού προϊόντος καθώς και οι λειτουργίες των βιομηχανιών χωρίς να νοιάζονται για τις επιπτώσεις των εκροών τους σε ρύπους, απόβλητα ,κλπ προς το περιβάλλον άρχισε να αντικαθίσταται από συστηματικούς ελέγχους που στην πορεία επεκτάθηκαν σε όλα τα στάδια. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στοιχεία του προτύπου ISO 9000 που διαπραγματεύεται εν γένει ζητήματα της ποιοτικής διαχείρισης στην παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, ενώ το ISO 14000 καλύπτει θέματα τα οποία αφορούν το περιβάλλον , την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της παραγωγικής διεργασίας, καθώς και την ασφάλεια του προϊόντος. Επίσης θα σας παρουσιάσω την εφαρμογή των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 στην εταιρία TECNO PLASTICA HELLAS Α.Ε. έτσι ώστε η γενική περιγραφή των προτύπων ISO 9000 και 14000 να γίνει ειδική (να γίνει κατανοητή) από τον αναγνώστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.