Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Franchise

Πλιάτσικα, Ζωή

Τόσο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και παραγωγής ενδυμάτων, όσο και οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν γνωρίζουν εκ rav προτέρων τις υψηλές δυνάμεις ανταγωνισμού που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η αγορά δεν είναι συγκεντρωμένη και επομένως τα περιθώρια κέρδους που μπορεί να απολαμβάνει κάθε επιχείρηση συμπιέζονται συνεχώς. Οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να πετύχουν αποτελεσματικότητα μέσω γνώσης ή εκτίμηση του άριστου βαθμού επέκτασης των επιχειpήσεαw (άριστο μέγεθος). Ειδικότερα για την περίπτωση franchise πρέπει η μελέτη αγοράς να προβλέπει και να μην υπερεκτιμά τα οφέλη. I I μητρικές οφείλουν να γνωρίζουν τα δυνητικά όρια των πεδίων δραστηριοποίησης τους και να μην υπερεκτιμούν καταστάσεις εξοικονομώντας διαθέσιμου ή και μη (δανεισμός) επενδυτικούς πόρους. Επιπλέον απαραίτητη, είναι και η ανάλυση συγκριτικών και ανταγωνιστικήν πλεονεκτημάτων της firm (brand name, πολιτικές κοστολόγησης, κάλυψη αγοράς, marketing & management). Τέλος, μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην επινόηση και εφαρμογή συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (καινοτομίες) καθώς και συνεργίες με άλλες επιχειρήσεις με σκοπό την συμπαγή εδραίωση και δραστηριοποίηση στην αγορά (solid role). Για την είσοδό μας στην εν λόγω ιδιόμορφη αγορά επιλέξαμε τη στρατηγική σύναψης σύμβασης Δικαιόχρησης (Franchising) με την πασίγνωστη εταιρία Man & Manetti. Αφού πρώτα αναλύσαμε το περιβάλλον που δημιουργεί μια τέτοιου είδους σύμβαση καταστρώσαμε το επιχειρηματικό πλάνο δράσης της υπό σύσταση επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.