Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για τη VIVARTIA CYPRUS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για τη VIVARTIA CYPRUS

Σπύρου, Χρήστος

Ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται πρώτη φορά από τον πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτο, θέλοντας να περιγράψει την ικανότητα των Περσών να εφοδιάζουν τα στρατεύματα τους τα οποία μάχονταν κατά των ελλήνων, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το έδαφος τους. Η ανάγκη για συνεχή εφοδιασμό και για απρόσκοπτη προμήθεια σε αποθέματα εμφανίστηκε από τα αρχαία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την Ασία, θα ήταν ανέφικτη χωρίς την διάθεση με βέλτιστο τρόπο των προμηθειών που υπήρχαν στην διάθεση τους. Ο άνθρωπος ξεκίνησε την ενασχόληση του με τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), με την έννοια αυτή που γνωρίζουμε, από το 1900 και μετά. Μεγάλη άνθηση γνώρισε κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα των επιτακτικών αναγκών κατά τη διάρκεια του πόλεμου για συνεχείς ανεφοδιασμούς με τρόφιμα, πυρομαχικά καθώς και για την κάλυψη της οποιασδήποτε ανάγκης των στρατιωτών αλλά και συμβάλλοντας στη μαζική μεταφορά τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο και λόγω της ανάπτυξης της πληροφορίας η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας γνώρισε μεγάλη άνθηση και έγινε κατανοητή στις επιχείρησης, η αξία και τα σημαντικά οφέλη που προέκυπταν από την χρησιμοποίηση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.