Σχεδιασμός ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των τουριστικών επισκεπτών της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του ποιοτικού ελληνικού τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχεδιασμός ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των τουριστικών επισκεπτών της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του ποιοτικού ελληνικού τουρισμού

Μακρή, Βασιλική

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τουριστών στα πλαίσια της δημιουργίας ενός ποιοτικού τουρισμού. Παρουσιάζεται του τουριστικό προϊόν της Χαλκιδικής, οι συνέπειες του τουρισμού στην οικονομική- κοινωνική ζωή της περιοχής και αναλύονται οι συμπεριφορές εκείνες των τουριστών και των τουριστικών επιχειρηματιών της περιοχής που δημιουργούν συχνά προβλήματα στη ομαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και δυσφημούν την περιοχή. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελείται από το πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων που σκοπό έχει να επικοινωνήσουν καλύτερα οι τουριστικοί επιχειρηματίες της περιοχής με τους τουρίστες, τα ΜΜΕ και τα κέντρα λήψη αποφάσεων, με όλους εκείνους δηλαδή που συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα κινητήριος δύναμη και μια από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.