Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Βαγιωνάκη, Αιακτερίνη

Θέμα της εργασίας είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των πόρων μιας οργάνωσης κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική οργανωτική λειτουργία. Ως βασικές συνιστώσες της θεωρούνται: Η οργάνωση,δηλαδή ο σχεδιασμός του οργανογράμματος και των θέσεων εργασίας, Η στελέχωση, δηλαδή η εξεύρεση ανθρώπινων πόρων, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών, καθώς και την επιλογή προσωπικού. Η διαχείριση της απόδοσης, που συνίσταται στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της. Η παρακίνηση των εργαζομένων, μέσω της παροχής κινήτρων. Ο καθορισμός των αμοιβών. Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. •Η εκπαίδευση και η επιμόρφωοη. Ο χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα. Οι εργασιακές σχέσεις. Η φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.