Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνές μάρκετινγκ

Μυλωνά, Ανδρονίκη

Με τον όρο διεθνοποίηση αναφερόμαστε σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει μία επιχείρηση σχετικά με τις ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται στο διεθνή χώρο επηρεάζουν τις περισσότερες φορές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ως επί τω πλείστον, το Διεθνές Μάρκετινγκ ξεκίνησε ταυτόχρονα με την ικανότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και να ξεπερνούν τα διάφορα σύνορα. Επιπροσθέτως, η έννοια του διεθνούς μάρκετινγκ ερμηνεύεται μέσα από ποικιλόμορφες απόψεις και προοπτικές. Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική έρευνα της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Αρχικά, γίνεται εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας του μάρκετινγκ. Στη συνέχεια επιχειρείται σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η καινοτομία ως προς την είσοδο σε ξένες αγορές. Ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της προσωπικής έρευνας, γύρω από το είδος, τους στόχους και τους περιορισμούς της. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσα από την προσωπική διερεύνηση συγκεκριμένης επιχειρήσεως. Συγκεκριμένα περιγράφονται όλα τα δεδομένα και τα αποτέλεσμα της διεθνοποίησης της επιχειρήσεως «X Ο.Ε». Τέλος, αναλύονται οι δείκτες της καινοτομίας, προκειμένου να προσεγγίσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.