Στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των συγχωνεύσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των συγχωνεύσεων

Κορωναίου, Χρυσούλα

Το φαινόμενο της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων οδήγησε είτε σε οικονομικές ενώσεις, είτε σε νομικές, όπως είναι οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα η συγκέντρωση των επιχειρήσεων προχώρησε σε τέτοιο Βαθμό, ώστε να γίνει αναγκαίος ο έλεγχος των συγχωνεύσεων, διότι διαφορετικά θα κινδύνευε ο ελεύθερος ανταγωνισμός από τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων. Εντούτοις η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ατομιστική, ώστε η συγχώνευση των επιχειρήσεων να είναι επιθυμητή, αν όχι αναγκαία., για την αντιμετώπιση του ξένου ανταγωνισμού, ιδίως στα πλαίσια ΕΕ. αλλά και ενδεχομένως για την εξυγίανση μικρών ή προβληματικών επιχειρήσεων. Στην ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων, και μάλιστα όχι μόνο των γνήσιων αλλά και των καταχρηστικών, τείνουν και οι παρεχόμενες φορολογικές διευκολύνσεις (κίνητρα) ή φορολογικές απαλλαγές μεταξύ των οποίων αυτές του ν.δ. 1297/1972 περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων και αυτές των άρθρ. 1-5 ν. 2166/1993.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.