Η προβολή και η προώθηση του ιαματικού τουρισμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η προβολή και η προώθηση του ιαματικού τουρισμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Ράπτη, Θεοδώρα
Ντεληθανάσης, Αθανάσιος

Η παρούσα πτυχιακή εξετάζει μια ιδιαίτερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού του ιαματικού τουρισμού της Ηπειρωτικής Ελλάδος . Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στο μάρκετινγκ και δίνει έμφαση στην προβολή και την προώθηση της περιοχής αυτής ως ιαματικού προορισμού. Η προσέγγιση του θέματος πραγματοποιείται μέσω των στρατηγικών προβολής και των τεχνικών προώθησης που εφαρμόζονται σε ένα σχέδιο μάρκετινγκ(^ιΑοϊίη§ plan). Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ιαματικό τουρισμό στον ελλαδικό χώρο αναδεικνύοντας το ρόλο του στην τουριστική βιομηχανία. Έπεται η προσέγγιση και η ανάλυση του σχεδίου μάρκετινγκ ως βασικού εργαλείου της προβολής και της προώθησης. Τα βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη πραγματοποιθείσα έρευνα, με βάση τη μεθοδολογία του σχεδίου μάρκετινγκ, επέτρεψαν τον προσδιορισμό των κύριων συστατικών στοιχείων της πολιτικής προβολής και της στρατηγικής προώθησης που εφαρμόστηκε τόσο για την Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και για την επαρχία Λαγκαδά-που αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα προορισμού ιαματικού τουρισμού της ηπειρωτικής Ελλάδας-προκειμένου να επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί το ιαματικό προϊόν ως ένα από τα σημαντικότερα του Ελληνικού τουρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.