Εφαρμογές και προγράμματα ενός ηλεκτρονικού γραφείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Εφαρμογές και προγράμματα ενός ηλεκτρονικού γραφείου

Τσιριγώτη, Ελένη

Η είσοδος των υπολογιστών στις επιχειρήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία τους. Έτσι, σήμερα, η χρήση του υπολογιστή και των δικτύων στις σύγχρονες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πια αρκετά διαδεδομένη και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αναγκών. Η ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες , στη βελτίωση και προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους και όχι σε γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. • Διατήρησης των αρχείων της επιχείρησης • Μηχανοργάνωσης • Αυτοματισμού γραφείου • Επιτραπέζιων εκδόσεων (Desk Top Publishing) • Επικοινωνίας ,Πληροφόρησης και Αλληλεπίδρασης (μέσω του Internet) • Αποστολής και λήψης ψηφιακών πληροφοριών • Ψηφιακής διαφήμισης ,καθώς και τακτικής και άμεσης συνεργασίας με πελάτες /συνεργάτες • Ηλεκτρονικού εμπορίου • Συναλλαγής με δημόσιους οργανισμούς και τράπεζες

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.