Εργασιακή συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εργασιακή συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία

Κοντόγιωργας, Νικόλαος

Η εργασία είναι ένας από τους συντελεστές της παραγωγής η οποία αποτελείται και συγχρόνως πραγματοποιείται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι, και μάλιστα οι εργαζόμενοι άνθρωποι έχουν ομοιότητες μεταξύ τους, συγχρόνως όμως διαφέρουν διότι ο καθένας έχει μοναδική προσωπικότητα. Από την συνύπαρξη των ανθρώπων μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο προκύπτουν διάφορα θέματα, όπως αμοιβών, ικανοποιήσεων ή δυσαρεσκειών, συνεργασιών ή αντιδικιών, διοικητικών ή οργανωτικών αξιολογήσεων. Ακόμη, με δεδομένο ότι υπάρχουν προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, προκύπτουν θέματα τυπικών και άτυπων σχέσεων. Οι Εργασιακές Σχέσεις είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο αντικείμενο, αφού ασχολείται με τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Παράγοντες που συντελούν στην αρμονία ή μη, των σχέσεων αυτών είναι το περιβάλλον εργασίας, η συμπεριφορά, η προσωπικότητα, ο ψυχικός βίος και οι ανάγκες των ανθρώπων προϊσταμένων και υφισταμένων. Οι περισσότεροι άνθρωποι, που υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα δεν έρχονται σε επαφή με το κοινό ή με άλλους εργαζόμενους, αγνοούν τον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά τους στην συμπεριφορά των άλλων, όπως και το πώς αυτή εμποδίζει ή διευκολύνει τη Διαπροσωπική Επικοινωνία. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να μάθουμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.