Η επίδραση της έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και του επιπέδου των πρωτεϊνών στο σιτηρέσιο πάνω στην γαλακτοπαραγωγή των χοιρομητέρων και στην ανάπτυξη των χοιριδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η επίδραση της έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και του επιπέδου των πρωτεϊνών στο σιτηρέσιο πάνω στην γαλακτοπαραγωγή των χοιρομητέρων και στην ανάπτυξη των χοιριδίων

Σπάχου, Παναγιώτα

Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, πάνω από 25oC, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της όρεξης για τροφή και της γαλακτοπαραγωγής της χοίρου, συνεπώς και του ρυθμού ανάπτυξης των νεογνών. Στις περισσότερες έρευνες, οι επιδράσεις της υψηλής θερμοκρασίας στην γαλακτοπαραγωγή μπορούν να εξηγηθούν μέσω της μείωσης της θρεπτικής αξίας του σιτηρεσίου σε συνδυασμό με τη μείωση της τροφής. Στοιχεία και άλλων ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στην γαλακτοπαραγωγή. Η αλλαγή της πρόσληψης τροφής σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας σιτηρέσιο με προσθήκη λίπους, ή μειώνοντας τη συγκέντρωση της ολικής πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά όμως, η ανταπόκριση των χοιριδίων στα διάφορα συστήματα διατροφής σε σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.