Η εφαρμογή του πράσινου μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης από τον κλάδο των βιβλιοχαρτοπωλείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εφαρμογή του πράσινου μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης από τον κλάδο των βιβλιοχαρτοπωλείων

Χρύσανθου, Δέσποινα

Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση όλου του φάσματος των θεμάτων που συνιστούν το πάζλ του οικολογικού μάρκετινγ κ αφενός από θεωρητικής πλευράς, στηριζόμενοι στην προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και αφετέρου από εμπειρικής με την χρήση απλών στατιστικών μεθόδων. Το δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά αναφέρεται στη έννοια του οικολογικού μάρκετινγκ παρουσιάζοντας επίσης τους λόγους υιοθέτησης του και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει για την εξέλιξη του, ενώ σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζονται γενικά δεδομένα για το ρόλο των διαφόρων φορέων στο πράσινο μάρκετινγκ. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι κύριες μεταβλητές που καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και αναλύεται η τμηματοποίηση της αγοράς με αναφορά και στην ελληνική πραγματικότητα. Εξετάζοντας το θέμα από εμπειρικής πλευράς στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ολοκληρωμένη στατιστική έρευνα που εξηγεί πτυχές του πράσινου μάρκετινγκ στον κλάδο των βιβλιοχαρτοπωλείων με βάση συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε και διαμοιράστηκε σε επιχ ειρήσεις του κλάδου. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.