Μυκοτοξίνες: ορισμός, κατηγορίες, τρόπος δράσης, πρόληψη, θεραπεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μυκοτοξίνες: ορισμός, κατηγορίες, τρόπος δράσης, πρόληψη, θεραπεία

Καλούδη, Στυλιανή

Η λέξη «μυκοτοξίνη» είναι σύνθετη: προέρχεται από την λέξη «μυκο» δηλαδή ουσία που παράγεται από μύκητες, και την λέξη «τοξικός» προέρχεται από το αρχαίο «τοξικόν φάρμακον» δηλαδή δηλητήριο με το οποίο άλειφαν τα βέλη οι τοξοβόλοι. Οι μυκοτοξίνες είναι μια «οικογένεια» χημικών ενώσεων που σχηματίζονται και εκκρίνονται από τους μύκητες στην λογαριθμική και στατική φάση ανάπτυξής τους. Οι μυκοτοξίνες είναι ετεροκυκλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους με συγγενείς μεταξύ τους χημικές ιδιότητες. Για την επιστήμη της ασφάλειας τροφίμων ενδιαφέρει η υψηλή τοξικότητά τους, αλλά και η ανθεκτικότητά τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι μυκητοτοξίνες αναγνωρίζονται στην ανάλυση επικινδυνότητας των μελετών H.A.C.C.P. ως πιθανός κίνδυνος. Γενικά οι μυκοτοξίνες είναι δηλητηριώδεις ουσίες που παράγονται από ορισμένες μορφές μυκήτων που εντοπίζονται κυρίως σε δημητριακούς και ξηρούς καρπούς. Απαντώνται επίσης στο σέλινο, στο χυμό σταφυλιών και μήλων, στο γάλα και σε πολλά άλλα προϊόντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.