Ανάλυση της επικοινωνιακής πολιτικής του εργοστάσιου ΣΕΛΙ καθώς και των τρόπων προώθησης των προϊόντων του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση της επικοινωνιακής πολιτικής του εργοστάσιου ΣΕΛΙ καθώς και των τρόπων προώθησης των προϊόντων του

Τάτση, Κωνσταντίνα
Κατωτικίδου, Σουλτάνα

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να προσδιορίσει τη θέση που έχει το εμφιαλωμένο νερό στην σύγχρονη κοινωνία, να καθορίσει το προφίλ των εταιριών εμφιάλωσης για να μπορέσει να κάνει την τελική αξιολόγηση ο καταναλωτής, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις καταναλωτικές του προτιμήσεις και τις γνώσεις του για το εμφιαλωμένο νερό. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της εργασίας αυτής, μελετούνται τα ακόλο υθα: ο υδρολογικός κύκλος, το νερό και οι ιδιότητές του, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το εμφιαλωμένο νερό καθώς και ανάλυση του όγκου πωλήσεων και των εταιριών που εμπλέκονται σ’ αυτό τον τομέα. Για τις ανάγκες τις έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυ ασμός από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφοριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Εμφιάλωση - Σύστημα ποιότητας
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.