Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος

Χρησταδάκης, Αθανάσιος

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθεί η λειτουργία της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ σε όλους τους τομείς της και να εντοπιστούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες αυτής. Στην συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να γίνουν προτάσεις για την εξάλειψη των αδυναμιών με σκοπό την καλύτερη λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια αυτής της ανάλυσης θα φανεί η προσπάθεια της εταιρίας να καθιερωθεί ανάμεσα στης μεγάλες εταιρίες που κυριαρχούν μεταξύ των γαλακτοβιομηχανιών της Ελλάδας. Στην αρχή της εργασίας θα αναλυθεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα προϊόντα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, στην αγορά την οποία απευθύνεται, στον ανταγωνισμό, στις διάφορες στρατηγικές και πολιτικές, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και στους επιχειρησιακούς στόχους. Στην συνέχεια θα αναφερθούν οι στόχοι Μάρκετινγκ που έχει θέσει η εταιρία και η στρατηγική Μάρκετινγκ που ακολουθεί. Επίσης θα αναλυθούν τα προγράμματα δράσης της που ενδέχεται να ακολουθηθούν όσον αφορά τα προϊόντα, τη διανομή και την προβολή. Στο τέλος της εργασίας θα γίνει και μια αναφορά στον προϋπολογισμό του Μάρκετινγκ για διάφορες έρευνες για νέα προϊόντα και για την προβολή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες - Τροφοδοσία και ζωοτροφές
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.