Η έννοια της χορηγίας: κίνητρα, επιδράσεις στην επιτυχία της επωνυμίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η έννοια της χορηγίας: κίνητρα, επιδράσεις στην επιτυχία της επωνυμίας

Ζαρμπή, Βασιλική

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χορηγίες μπορούν, να οδηγήσουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς όφελος μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Καταρχάς, αναλύεται η έννοια της χορηγίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και τα οφέλη, που πηγάζουν από την υιοθέτηση σχετικών πρακτικών. Έπειτα αναλύεται η αξία της επωνυμίας, πώς μπορεί να αυξηθεί και να διαχειριστεί, καθώς και την συμβολή της στην επιτυχία μιας επιχείρισης και των προϊόντων της. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και παρουσιάζονται οι έννοιες των πόρων και ικανοτήτων ως βάση για διαμόρφωση στρατηγικής. Τέλος, παρατίθεται η μελέτη των περιπτώσεων του ΟΠΑΠ και της JETOIL, αναλύεται ο τρόπος της επιτυχούς υλοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις εταιρείες και παραθέτονται τα θετικά αποτελέσματα, που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.