Κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής στην οινοποιία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής στην οινοποιία

Παπαδόπουλος, Ευάγγελος

Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι να επιδείξει τις βασικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται στους αμπελώνες και στα οινοποιεία, ώστε να παράγεται ένα ασφαλές προϊόν τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός στην παραγωγή και διάθεση του οίνου, αλλά και οι απαιτήσεις των καταναλωτών ως προς την ποιότητά του καθιέρωσαν την εφαρμογή του κώδικα Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) αλλά και του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στα οινοποιεία. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή τους υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολύ καλή γνώση οινολογίας. Η διοίκηση του οινοποιείου δεσμεύεται για την εγκατάσταση και τη συνεχή υποστήριξή του έτσι, μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι, που επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια του οίνου μπορούν να ελεγχθούν για να εξαφανιστούν ή να ελαχιστοποιηθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.