Πολιτικές συμπεριφορές και εκλογικές αναμετρήσεις στον Νομό Καστοριάς 1981 - 2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πολιτικές συμπεριφορές και εκλογικές αναμετρήσεις στον Νομό Καστοριάς 1981 - 2004

Ματλή, Αικατερίνη

Η θεωρητική ανάλυση των πολιτικών συμπεριφορών προϋποθέτει τη θεώρηση όλων των ρόλων καθώς και του τρόπου της αλληλεξαρτήσεως τους. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή σε οποιοδήποτε ρόλο θα επιφέρει κάποιου είδους αλλαγή ή μετατόπιση στους λοιπούς ρόλους. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτών των μετατοπίσεων είναι η αλλοίωση της μορφής, της συστάσεως, των χαρακτηριστικών, ακόμη και της ταυτότητος του συστήματος Το πρακτικό σκέλος εμπεριέχει την παρουσίαση και την λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών στο Νομό Καστοριάς στις χρονολογικές περιόδους 1981, 1990, 1996 και 2004, καθώς και την ανάλυση της πολιτικής συμπεριφοράς των κατοίκων του νομού Καστοριάς και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Μέσα από την διαδικασία της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία, τον ρόλο και τη δύναμη των παραγόντων αυτών και να μελετήσουμε τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή της ψήφου από τους κατοίκους του Νομού Καστοριάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.