Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: συστήματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης, προσέλκυσης και ηγεσίας της εταιρείας Alumil Μυλωνάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: συστήματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης, προσέλκυσης και ηγεσίας της εταιρείας Alumil Μυλωνάς

Κουκουτζέλης, Θεόδωρος

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι μία επιστήμη που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον των εργοδοτών στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκπαιδεύσουν και να δώσουν κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να δουλεύει σωστά και να είναι πιο παραγωγικό, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η κάθε εταιρεία καλείται να σχεδιάσει προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων της τα οποία θα ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και θα εντάσσουν τους εργαζόμενους στα νέα δεδομένα της εποχής προσδίδοντας τους ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους υπαλλήλους και ανάμεσα στους υπαλλήλους και το διοικητικό προσωπικό μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Το ίδιο ισχύει και για την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται προκειμένου να επιμορφωθεί το εργατικό δυναμικό. Υπό αυτή την έννοια έχουν παγιωθεί διάφοροι τύποι προγραμμάτων και διάφορες τεχνικές προσέγγισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία Αlumil Mυλωνάς είναι μία εταιρεία η οποία δίνει βαρύτητα στα συστήματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.