Ο ρόλος της ετικέτας στα τρόφιμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος της ετικέτας στα τρόφιμα

Παπαϊωάννου, Φώτης

Αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς και της καθημερινότητας μας είναι η γνώση και η σωστή αντίληψη των ετικετών των τροφίμων και αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχτηκε αυτό το αντικείμενο στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Θα πρέπει αρχικά να γίνει κατανοητό ότι οι ετικέτες είναι η «ακτινογραφία» του προϊόντος. Είναι απαραίτητο να γίνει σαφές ότι η ετικέτα αφορά τόσο τον παραγωγό όσο τον πωλητή και τον καταναλωτή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση και η παραδοχή του σημαντικού ρόλου της ετικέτας στα τρόφιμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.